Blog Archive

Tuesday, December 05, 2006

De arabiska frivilliga - hur en social rörelse lade grunden för al-Qaida

.
Sociologen Abdulhadi Khalaf skriver i antologin
Sociala rörelser - Politik och kultur
om hur en social rörelses sönderfall lade grunden för islamistiska terrornätverk.Under åren 1978-1989 kämpade 40 000 arabiska frivilliga mot Sovjets ockupation av Afghanistan. Sociologen Abdulhadi Khalaf vid Lunds universitet har forskat kring en social rörelse som slutade i tragik.
.
Drivna av solidaritet och religiös tro stred mot Sovjetvolontärerna mot en supermakt men snart utvecklades konflikten till ett spel i det kalla krigets skugga.
.
Efter krigsslutet kände sig de frivilliga snuvade på sin seger och vid hemkomsten väntade misstänksamhet och förföljelse. Ur resterna av den sociala rörelsen som skulle rädda Afghanistan uppstod en ny mycket farligare kraft – här föddes den moderna islamiska terrorismen och al-Qaida.

Läs artikel

No comments: